Konferencia Oblastného bežeckého spolku v Prešove v pondelok 30. marca 2015
 

 

 

Predsedníctvo Oblastného bežeckého spolku v Prešove na svojom zasadnutí v pondelok 16. marca 2015 zvolalo konferenciu Oblastného bežeckého spolku v Prešove na pondelok 30. marca 2015 od 16.30 h v jedálni Stavoprojektu na Duchnovičovom námestí (začiatok Ulice Obrancov mieru).
Program konferencie: voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, správa o činnosti OBS, správa o hospodárení OBS, plán na rok 2015, voľba predsedníctva a predsedu OBS, vyhodnotenie oblastnej bežeckej ligy 2014, diskusia.
 
Na konferencii sú vítaní zástupcovia bežeckých a atletických klubov, organizátori bežeckých podujatí, aktéri oblastnej bežeckej ligy, bežci.
 
V Oblastnej bežeckej lige regiónov Prešov a Sabinov sa v každej kategórii bodujú bežci, ktorí reprezentujú kluby alebo mestá a obce v okresoch Prešov a Sabinov. Bodovanie: 1. miesto 15 bodov, 2. - 12 , 3. - 10, 4. - 8, 5. - 7, 6. - 6, 7. - 5, 8. - 4, 9. - 3, 10. - 2 body, 11. a ďalšie miesta 1 bod.
 
Prvým podujatím OBL 2015 bude 9. apríla Jarný beh. Miesto: atletický štadión Slávia PU na Ul. 17. novembra č. 13, prezentácia od 16.13 h, štart: 17. h. Kategórie: muži, veteráni (4 kategórie), ženy (2 kategórie), dorastenci, dorastenky.
 
Ing. Blažej Baran, predseda OBS

Ján Jacoš, tajomník