Dotácie 
 
 
Mesto Prešov poskytlo dotáciu 245 EUR na podporu športového podujatia
24. ročník Dvojmíľový beh 2020
Oblastný bežecký spolok Prešov
 
 
 
Poskytnutie dotácie 378 EUR mestom Prešov
na podporu športového podujatia
25. ročník Prešovská maratónska štafeta 2019
Oblastný bežecký spolok Prešov
 
 
Poskytnutie dotácie 300 EUR mestom Prešov na podporu športového podujatia
12. ročník Prešovská horská pätnástka 2018

Oblastný bežecký spolok Prešov 

 

Poskytnutie dotácie 294 EUR mestom Prešov na podporu športového podujatia
24. ročník Prešovská maratónska štafeta 2018

Oblastný bežecký spolok Prešov  

 

Poskytnutie dotácie 273 EUR mestom Prešov na podporu športového podujatia

23. ročník Prešovská maratónska štafeta 2017

Oblastný bežecký spolok Prešov