Dotácie 
Poskytnutie dotácie 300 EUR mestom Prešov na podporu športového podujatia
12. ročník Prešovská horská pätnástka 2018

Oblastný bežecký spolok Prešov 

 

Poskytnutie dotácie 294 EUR mestom Prešov na podporu športového podujatia
24. ročník Prešovská maratónska štafeta 2018

Oblastný bežecký spolok Prešov  

 

Poskytnutie dotácie 273 EUR mestom Prešov na podporu športového podujatia

23. ročník Prešovská maratónska štafeta 2017

Oblastný bežecký spolok Prešov