Vážení  športoví priatelia,

vítame Vás na našej stránke Oblastného bežeckého spolku v Prešove. Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie

o organizovaných bežeckých podujatiach, výsledky a iné zaujímavosti týkajúce sa športovej disciplíny, ktorej mnohí

z nás neodolali a venujú sa jej vo svojom voľnom čase. A prečo práve beh ?

Na túto otázku nech  Vám dajú  odpoveď nasledujúce citáty.

Beh je istota. Poznáte ten zvuk, " š - š -š " , keď človek plnou rýchlosťou preletí stromoradím ?

Vtedy cítim, ako sa do mňa vracia väčší pokoj. Pohybujem sa prirodzeným tunelom,

v ktorom mi už nik nemôže ublížiť. "

Dieter Baumann - olympijský víťaz

" Ak sa Ťa niekto spýta, čo je láska, ten nikdy nemiloval.

Ak sa Ťa niekto spýta, prečo beháš, ten nikdy nebehal.

lebo len bežci a zamilovaní to vedia . "

" Beh ako taký môže nahradiť všetky lieky, ale všetky lieky nemôžu nahradiť beh . "

O nás

Oblastný bežecký spolok Prešov je nezávislým športovým združením, v ktorom sa dobrovoľne združujú fyzické a právnické osoby pôsobiace v bežeckom hnutí na území okresov Prešov a Sabinov.

Cieľe a poslania

Starať sa o rozvoj bežeckého športu v celej jeho šírke v okresoch Prešov a Sabinov.

Zastupovať záujmy bežeckého hnutia a združovať všetkých, ktorí sa venuju behu ako jednej z foriem pohybovo-rekreačnej aktivity prispievajúcej k zdravému životu.

Spracovávať koncepciu rozvoja behu v okresoch Prešov a Sabinov.

Spolupracovať so štátnymi orgánmi okresov, samosprávami obcí, inými združeniami a organizáciami.

Získavať prostriedky na zabezpečenie súťaží a športových podujatí.

Organizovať a koordinovať bežecké súťaže na oblastnej úrovni vo všetkých vekových kategóriach.

Predsedníctvo

Po volebnej konferencii Oblastného bežeckého spolku v Prešove 30. marca 2015 a zasadnutí predsedníctva OBS Prešov 22. júna 2015 bude predsedníctvo Oblastného bežeckého spolku Prešov, občianske združenie, pracovať v tomto zložení:
 
  • Ján Jacoš (predseda)
  •  František Bednár (podpredseda)
  •  Ladislav Maras
  •  Erika Ondrijová
  •  Vladimír Pribula
  •  Milan Safko
  •  Ján Tomčo (členovia).
 
Revízna komisia: Ing. Blažej Baran, Štefan Sivulič