Večerný beh Prešovom, 62. ročník

23.08.2022 10:23

Večerný beh Prešovom, 62. ročník

pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej
 
Organizátori: Mesto Prešov, Atletický klub TJ Slávia Prešovská univerzita Prešov,Oblastný bežecký spolok Prešov
Dátum: 13. a 14. september 2022
Miesto: atletický štadión Prešovskej univerzity, Ul. 17. novembra
Program:
13. september 2022 - žiacke a mládežnícke kategórie na atletickom štadióne Prešovskej univerzity (tartanový povrch), Ul. 17. novembra.
Prezentácia: v deň pretekov na atletickom štadióne Prešovskej univerzity od 16. h.
16. h prezentácia
16.50 h otvorenie
17. h nádeje I. - chlapci (nar. 2015, 2016)  500 m
17.05 h nádeje I. - dievčatá (2015, 2016)  300 m
17.10 h nádeje II. - chlapci (2013, 2014)   600 m
17.15 h nádeje II. - dievčatá (2013, 2014)  300 m
17.20 h oceňovanie
17.30 h najmladší žiaci (2011, 2012)  800 m
17.40 h najmladšie žiačky (2011, 2012)  800 m
17.50 h mladší žiaci (2009, 2010)  1 500 m
18.05 h mladšie žiačky (2009, 2010)  1 000 m
18.20 h oceňovanie
18.30 h starší žiaci (2007, 2008)  1 500 m
18.45 h staršie žiačky (2007, 2008) 1 500 m
19. h dorastenky (2005, 2006) 1 500 m
19.15 h dorastenci (2005, 2006) 3 000 m
19.35 h oceňovanie
Ceny: prví traja v každej kategórii vecné ceny  
 
 
14. september 2022 - muži, veteráni, ženy, Nordic Walking - muži, ženy. 
Prezentácia: v deň pretekov na atletickom štadióne Prešovskej univerzity od 16.30 h, Ul. 17. novembra.
16.30 h prezentácia
17.20 h otvorenie 
17.30 h muži 60- až 69-roční, 70-roční a starší, Nordic Walking - muži do 55 rokov, nad 55 rokov, ženy do 55 rokov, nad 55 rokov 5 000 m
18.10 h ženy do 34 rokov, 35- až 49-ročné, 50-ročné a staršie 5 000 m 
18.50 h muži do 39 rokov, 40- až 49-roční, 50- až 59-roční 7 500 m
Povrch trate: asfaltový, beží sa po nábreží Torysy
Štartovné: zamestnaní 5 EUR, ostatní 4 EUR  
Ceny: prví traja v každej kategórii vecné ceny, prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí - zvláštna cena
Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku a zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Organizátor nezodpovedá za úraz, poškodenie majetku ani poškodenie majetku tretej strany. Súťažiaci štartujú na vlastnú zodpovednosť a riziko, sú povinní sa riadiť príkazmi usporiadateľov.  
Večerný beh Prešovom je súčasťou oblastnej bežeckej ligy 2022 Prešov/Sabinov a Prešovskej ligy v Nordic Walkingu
Ján Jacoš, riaditeľ pretekov
 
 
      
Späť