Propozície a registrácia na Silvestrovský beh 2019 v Prešove

25.11.2019 11:32

 

Link na registráciu na silvestrovský beh v Prešove:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftcGjkXakwjycH09VEEgA7xZF43HB9NmadiadLysn7_ukm8g/viewform

Propozície

Silvestrovský beh - Memoriál docenta Olega Kopaneva
 
Termín: 31. 12. 2019
Ročník: 34.
Organizátori: Oblastný bežecký spolok Prešov, Olympijský klub Prešov, ZŠ na Šmeralovej ul.
Organizačný výbor: Ján Jacoš, Mgr. Ľubomír Bodnár, PhDr. Juraj Maľcovský, CSc., František Bednár, Jozef Šoltés
Miesto: Prešov, ZŠ na Šmeralovej ul. (Sídlisko III)
Prezentácia: 8. až 9.30 h v ZŠ na Šmeralovej ul. na Sídlisku III v Prešove
Štartovné: 5 EUR  
Štart: 10. h pred ZŠ na Šmeralovej ul. v Prešove
Dĺžka trate: 7 000 m, trasa behu vedie po asfaltovom chodníku po nábreží Torysy, cieľ pri ZŠ na Šmeralovej ul.
Kategórie: muži, veteráni (4 kategórie), ženy (3 kategórie), dorastenci, dorastenky
všetky žiacke kategórie (propozície ZŠ na Šmeralovej ul.)
Nordic Walking: 7 000 m - muži (2 kategórie), ženy (2 kategórie)
Účasť: účastníci sa pretekov zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť
Ceny: prví traja v každej kategórii medaila, najrýchlejší muž a žena pohár
Preteky sú súčasťou oblastnej bežeckej ligy Prešov/Sabinov
 
V Prešove 28. 12. 2019
Ján Jacoš, predseda OBS Prešov
Späť