Poskytnutie dotácie.

20.08.2018 11:40
MESTO PREŠOV.
 

 
Poskytnutie dotácie 294 EUR mestom Prešov na podporu športového podujatia 24. ročník Prešovská maratónska štafeta 2018.

Oblastný bežecký spolok Prešov

Späť