Informácia o presune termínu konania pretekov.

02.04.2020 12:40
Milí priatelia!

Jarný beh a Beh štyroch mostov sa uskutočnia v náhradných termínoch. 

Jarný beh najneskôr v júni, Beh štyroch mostov august, september. 

Späť