Atletická veteraniáda

12.09.2022 12:39
Atletický klub Veterán Prešov v spolupráci s Atletickým klubom Slávia Prešovská univerzita
a s Fakultou športu Prešovskej univerzity
 
usporiada
 
2. ročník Atletickej veteraniády
 
a
 
2. ročník Prešovskej diaľky

 

Bližšie informácie v prílohe

Propozicie_Prešov_24092022_Op.pdf (60715)

Späť