21.ročník Dvojmíľového behu

27.09.2017 16:59
Atletický klub TJ Slávia PU Prešov, Ul. 17. novembra č. 13
 
Propozície 21. ročníka Dvojmíľového behu

Dátum a čas: 5. október 2017 o 17. h
Miesto: atletický štadión TJ Slávia PU Prešov
Prezentácia: 16. až 16.50 h na atletickom štadióne
Štart: 17. h
Štartujú: muži, veteráni (5 kategórií), ženy (3 kategórie), dorastenci, dorastenky (nar. 2000, 2001) 
 
Preteky sú súčasťou oblastnej bežeckej ligy 2017 regiónov Prešov a Sabinov a Dní behu pre všetkých.  
 
Ján Jacoš, riaditeľ pretekov
PhDr. Juraj Maľcovský, PhD., hlavný rozhodca
 

V Prešove 11. 9. 2017

Späť