Konferencia Oblastného bežeckého spolku v Prešove

11.02.2020 10:40
Konferencia Oblastného bežeckého spolku v Prešove a vyhodnotenie oblastnej bežeckej ligy Prešov/Sabinov 2019 bude
28. februára 2020 (piatok) v jedálni bývalého Stavoprojektu (Duchnovičovo nám., začiatok Ulice 17. novembra) s týmto programom:
16.45 h: prezentácia
17.05 h: otvorenie
             správa o činnosti Oblastného bežeckého spolku v Prešove v roku 2019
             vyhodnotenie oblastnej bežeckej ligy PO/SB 2019
             diskusia
             rôzne
             návrh uznesenia a hlasovanie
Ján Jacoš, predseda o. z. OBS Prešov

 

Späť